Informatie en voordelen van triple glas

Met drievoudig isolerende beglazing, ofwel triple glas, is het mogelijk het warmteverlies via ramen en deuren nog verder te beperken en het (woon)comfort te verhogen ten opzichte van dubbelglas. Met een maximaal haalbare isolatiewaarde (Ug-waarde): 0,5 W/m2K. De helft lager, en dus twee keer beter, dan gangbaar HR++ glas. In dit artikel leest u meer uitleg over isolatieglas en wat de voordelen hiervan zijn.

Wat is triple glas?

Hoogwaardig triple glas bestaat in het algemeen uit drie bladen floatglas met daartussen twee afstandhouders voorzien van een gas en vochtdichte primaire dichting (Butyl), en rondom afgedicht met een polsysulfide of siliconen randafdichting voor de mechanische sterkte. Hierdoor ontstaan twee luchtdichte en hermetisch afgesloten spouwen. Op 2 van de 3 bladen floatglas is aan de spouwzijde een warmtereflecterende coating aangebracht. De beide spouwen zijn gevuld met een edelgas, zoals Argon of een Krypton gasvulling. Hierdoor ontstaat een isolatieglas dat net zo duurzaam is als dubbelglas, maar met verbeterde isolatiewaarden en een hoger comfort.

Isolatiewaarde dubbelglas

In vergelijking met gewoon dubbelglas heeft triple glas een lagere Ug-waarde (isolatiewaarde van glas). Standaard HR++ dubbelglas behaalt een Ug-waarde van 1,1 W/m²K bij een opbouw van 4-15A-*4. Met toepassing van een coating van met verbeterde warmtereflecterende waarden, is een Ug-waarde van 1,0 W/m²K haalbaar.

Een nog lagere waarde is te behalen door het toevoegen van een K Glass N coating, waarmee in combinatie met een Argon gasvulling 0,9 W/m²K behaald wordt en met een Krypton gasvulling zelfs 0,8 W/m²K. Lagere Ug-waarden zijn alleen mogelijk met triple glas.

Isolatiewaarde triple glas

Standaard triple beglazing met een opbouw van 4*-12A-4-12A-*4 behaalt een Ug-waarde van 0,7 W/m²K. Door de spouwbreedtes te verbreden naar minimaal 2× 14 mm wordt een Ug-waarde van 0,6 W/m²K behaald. Een Ug-waarde van 0,5 W/m²K is mogelijk door 2× een spouwbreedte van 12 mm met een veel duurdere Krypton gasvulling. Een goedkopere oplossing is om 2x een verbeterde warmtereflecterende coating toe te passen en de Argon gasgevulde spouwbreedtes te verbreden naar 2× 16 mm.

Energie besparen

De isolatiewaarde (Ug) van glas uitgedrukt in W/m²K geeft eigenlijk weer wat het energieverlies is per m² glas bij een temperatuurverschil van 1 graad tussen buiten en binnen. Hoe lager dit getal, hoe kleiner het energieverlies en hoe minder energie nodig is om de binnenruimte op dezelfde temperatuur te houden. Uitgaande van standaard HR++ dubbelglas met een Ug-waarde van 1,2 W/m²K kan gesteld worden dat tijdens een koude nacht met 0 °C buiten en 20 °C binnen, er bij een gemiddelde woning (20 m² glas) continu 480 Watt (1,2 × 20 × 20) aan warmte-energie verloren gaat. Ofwel men laat de hele nacht 8 gloeilampen van 60 Watt onnodig branden. Bij eenzelfde woning met triple glas met een Ug-waarde van 0,6 W/m²K wordt dit warmteverlies gehalveerd tot 240 Watt.

Meer comfort

Naast de verbeterde isolatiewaarde, zorgt triple glas voor minder koudeval langs het raam. Dat maakt dit glas geschikt voor combinaties met lage temperatuur verwarming in een woning, zoals bijvoorbeeld een woning met alleen vloerverwarming. Dat leidt niet alleen tot een energiebesparing, maar ook tot een comfortabelere leefomgeving. Meer weten? Een isolatiebedrijf in Emmen, Assen of een van de andere plaatsen in deze regio kan u hierbij helpen.

Condensatie bij isolatieglas

Condensatie op de buitenzijde van isolatieglas is een natuurlijk fenomeen, dat plaatsvindt als de externe oppervlaktetemperatuur van het glas daalt onder het dauwpunt. Condens op de buitenzijde van isolatieglas is het bewijs dat het isolatieglas thermisch efficiënt is en effectief werkt. Condensvorming treedt al op bij HR++ dubbelglas. Vooral in het voor- en najaar wanneer het ’s nachts afkoelt en er relatief veel vocht in de lucht zit, zal dat vocht in de ochtend, als de luchttemperatuur stijgt, condenseren op het koude glasoppervlak, omdat het glasoppervlak door zijn thermische efficiëntie minder snel opwarmt. Bij triple glas treedt dit effect nog eerder op, omdat hierbij nog minder warmte door het glas naar buiten treedt en de buitenruit relatief kouder blijft dan bij HR++ glas. De condensvorming gaat vanzelf weg wanneer de luchtvochtigheid afneemt en/of de temperatuur van het glasoppervlak stijgt tot boven het dauwpunt, vaak aan het eind van de ochtend zijn.

Anti-condens glas

Condensvorming kan worden vertraagd of zelfs voorkomen, door de buitenruit uit te voeren met Pilkington Anti-condensatie Glas. Het glas is speciaal ontwikkeld om condensvorming tegen te gaan en het zicht door het raam te verbeteren. Dit glas is aan de buitenzijde van een zeer dunne harde online coating voorzien. Hierdoor blijft het glasoppervlak aan de buitenzijde enkele graden warmer dan gewoon glas, waardoor het de oppervlaktetemperatuur boven het dauwpunt houdt.